Ignorar disciplinas disponíveis

Disciplinas disponíveis

A calidade da xestión pública municipal. Enfoques e Estratexias para a Igualdade

A calidade da xestión pública municipal. Enfoques e Estratexias para a Igualdade

Achegar ao coñecemento teórico e práctico das estratexias e enfoque...
Disciplina
Acesso de visitantes

Presupuesto Público con enfoque de género

Presupuesto Público con enfoque de género

Este cursos pretende incidir en la sensibilización informada sobre ...
Disciplina

Empoderamiento femenino a través de las TIC

Empoderamiento femenino a través de las TIC

Este curso toma como base el aprovechamiento de los instrumentos de...
Disciplina

Economía Feminista

Economía Feminista

Este curso pretende contribuir a facilitar la identificación del se...
Disciplina